Πρόγραμμα online εκπαίδευσης κυνηγών με την μέθοδο Elearning

www.hunting-academy.edu.gr

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει την δυνατότητα να λάβουν οι νέοι αλλά και οι παλαιοί κυνηγοί την αναγκαία ειδική εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα όπως:

 • H αναγνώριση και η βιολογία των διαφόρων θηρεύσιμων και μη ειδών
 • H σχετική νομοθεσία
 • H αειφορική διαχείριση και προστασία της άγριας πανίδας
 • H ασφάλεια στη χρήση των κυνηγετικών όπλων
 • H κυνηγετική συμπεριφορά
 • H κυνοφιλία και η διαχείριση του κυνηγετικού σκύλου
 • Διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ορθολογική άσκηση της Θήρας στην χώρα μας

Επειδή τα θέματα της κυνηγετικής και περιβαλλοντικής παιδείας καθώς και των δυστυχημάτων κατά την άσκηση της θήρας είναι πολύ σοβαρά, εδώ και αρκετά χρόνια είναι επιτακτική η ανάγκη για εκπαίδευση και αναβάθμιση της παιδείας του κυνηγού και του σύγχρονου ρόλου που οφείλει να κατέχει στις μέρες μας. Αυτή την επιβεβλημένη ανάγκη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης των κυνηγών με τίτλο Κυνηγετική Ακαδημία.

Το πρόγραμμα δύναται να χρησιμοποιεί ένα μίγμα από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους επιμόρφωσης παγκοσμίως, όπως είναι η απομακρυσμένη Online εκπαίδευση μέσω διαδικτύου γνωστή ως «eLearning» ως και την πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο σε επόμενο στάδιο. Το εκπαιδευτικό υλικό και την επιμόρφωση επιμελούνται και παρουσιάζουν ειδικοί επιστήμονες, συνεργάτες Ανωτάτων Σχολών, Κυνηγετικών Οργανώσεων και ειδικοί εκπαιδευτές. Η ύλη είναι στην κατεύθυνση του σύγχρονου ρόλου που διακατέχει τον κυνηγό στις μέρες μας. Δηλαδή, του ρόλου του ως διαχειριστή της θηραματοπανίδας, προστάτη του φυσικού περιβάλλοντος, του «καλλιεργητή» των βιοτόπων για την εν γένει ανάπτυξη, αναβάθμιση, διατήρηση και διαφύλαξη του θηραματικού πλούτου και της ισορροπίας των πληθυσμών του.

Μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης Κυνηγετική Ακαδημία ο νέος κυνηγός, και όχι μόνον, θα έχει την δυνατότητα να διδαχθεί όλα όσα αφορούν την βιολογία του θηράματος, το κυνηγετικό όπλο και τους κανόνες ασφαλείας, τον κυνηγετικό σκύλο, την κυνηγετική δεοντολογία, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία θήρας, τεχνικές σε θέματα επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την διοίκηση και οργάνωση των Κ.Ο.

Είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι το, από καταγωγής, παραδοσιακό κυνήγι στην Ελλάδα χρήζει την ορθή «μετάγγισή» του στους νέους κυνηγούς εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον όπου γεννιέται η πρώτη αγάπη για το κυνήγι. Η εκπαίδευση του κυνηγού θα έπρεπε να ήταν επιβεβλημένη, υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την έκδοση άδειας θήρας, όπως γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Στις αναπτυγμένες χώρες, το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προγράμματος κυνηγετικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό της γνώσης που έχει αποκτηθεί και είναι απαραίτητο στους υποψήφιους νέους κυνηγούς, πριν από τις εξετάσεις που υποβάλλονται στον αρμόδιο κρατικό φορέα για την απόκτηση της άδειας κυνηγίουκαι της εγγραφής στον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής τους.

Θηρευτική δραστηριότητα και αειφορία
Είναι ευρέως αποδεκτό πως μόνο μέσω της κυνηγετικής παιδείας δύναται να εξασφαλιστεί ότι η θηρευτική δραστηριότητα μπορεί να υπηρετήσει τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων. Η άσκηση του αειφόρου κυνηγίου είναι δικαίωμα και υποχρέωση των Ελλήνων κυνηγών σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οφέλη πολλά. Η κυνηγετική και η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του κυνηγίου. Η συμμετοχή σε αυτήν σήμερα είναι προαιρετική, μπορεί όμως σύντομα να γίνει το αίτημα πολλών κυνηγών, που βλέπουν μπροστά, που οραματίζονται, που αντιλαμβάνονται μία μεγαλύτερη εικόνα, που θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Υπό το πρίσμα των παραπάνω αξιωμάτων, η αποστολή και ο σκοπός του προγράμματος Κυνηγετική Ακαδημία για την επιμόρφωση των κυνηγών (μέσω σύγχρονων μεθόδων εκμάθησης όπως είναι το eLearning που διευκολύνουν ποικιλοτρόπως το εκπαιδευόμενο) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το μέλλον του κυνηγίου στην χώρα μας. Το γεγονός της προσπάθειας για την υλοποίηση του από μόνο του είναι ένα αρκετά ελπιδοφόροπρώτο βήμα.

Διαδικασία και μέθοδος εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα Κυνηγετική Ακαδημία επέλεξε τη μέθοδο της διαδικτυακής απομακρυσμένης εκπαίδευσης «eLearning » διότι αποδεδειγμένα σ’ όλο τον πολιτισμένο κόσμο, συμβάλει μέγιστα στην παροχή υψηλού επιπέδου κυνηγετικής εκπαίδευσης, σε χρόνο βολικό, με εύκολη χρήση και αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος είναι:

 • Βολική: Μπορείτε να παρακολουθείτε το on-line μάθημα όποτε εσείς θέλετε: όλο το 24ωρο/7 ημέρες την εβδομάδα – από την εργασία, το σπίτι, το δρόμο, τις διακοπές, κτλ.
 • Ευέλικτη: Μπορείτε να ξεκινήστε και να σταματήστε την μελέτη όποτε εσείς θέλετε. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να αναθεωρήσετε ένα σημείο. Μπορείτε να ακολουθήστε την διαδικασία πολλές φορές.
 • Σύγχρονη: Η εκπαίδευση on-line με την μέθοδο eLearning είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε άτομο. Ανάλογα με το ρυθμό, την ταχύτητα και το στυλ μάθησης που διαθέτει.
 • Οικονομικότερη: Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι, με τo eLearning επιτυγχάνεται μείωση της απώλειας πολύτιμου χρόνου, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να χάσουν ούτε λεπτό από τον παραγωγικό χρόνο. Ακόμη, ελαχιστοποιεί την ανάγκη για ταξίδια και μετακινήσεις και σχεδόν καταργεί τα έξοδα που περιλαμβάνουν πριν από την πρακτική στο πεδίο.
 • Συνδυαστική: H προσέγγιση συνδυαστικής μάθησης (θεωρία & πρακτική) γνωστής ως «Blended learning» οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά διατήρησης της γνώσης.

Σε αυτό, σίγουρα βοηθάει ότι τα μαθήματα μπορούν να ανανεωθούν και να επαναληφθούν όποτε ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται. Εις ότι αφορά την διαδικασία εκπαίδευσης, το πρόγραμμα eLearning περιλαμβάνει στάδια προόδου (τεστ) με αυτόματη αξιολόγηση από το σύστημα, χωρίς παρεμβάσεις, ο δε βαθμός επιτυχίας αθροίζεται στο τέλος για την απόκτηση πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης. Συμπληρωματικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης eLearning του προγράμματος επιμόρφωσης Κυνηγετική Ακαδημία όσοι εκπαιδευμένοι νέοι κυνηγοί επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν στην πρακτική εκπαίδευση η οποία θα γίνεται από ειδικούς εκπαιδευτές, σε επιλεγμένους χώρους – τοποθεσίες και όπου χρειάζεται με την παρουσία εντεταλμένων οργάνων των οργανώσεων και φορέων.

Με όπλο τη γνώση
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα κυνηγετικής επιμόρφωσης με τον τίτλο Κυνηγετική Ακαδημία δεν απευθύνεται μόνο σε νέους κυνηγούς και σε όσους θέλουν να συμπληρώσουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την άσκηση της θήρας, αλλά και σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τον ρόλο και το πολύτιμο έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, για τα προβλήματα του κυνηγίου ή ακόμη και να βοηθήσουν στην επίλυση τους!

Δηλαδή, σ’όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν συνολικά το γνωσιακό τους επίπεδο ως απαραίτητο εφόδιο – όπλο του Σύγχρονου Κυνηγού. Το επίπεδο της επιμόρφωσης που έχουμε οραματιστεί φιλοδοξεί να εξελίξει τα προσόντα και τις δεξιότητες των εκπαιδευμένων κυνηγών καθώς και τον ρόλο τους σε παράγοντα και φορέα στον μεγάλο αγώνα για την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης του
κυνηγίου.

Στοιχεία επικοινωνίας
www.hunting-academy.edu.gr
info@hunting-academy.edu.gr
τηλ.: 210 6776486, Φαξ: 210 6822711

E-TRAINING AC IKE
www.e-training.gr
Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Κηφισίας 180, 15231 Χαλάνδρι

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες αναφορικά με τα cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες