Απαραίτητες προετοιμασίες πριν την έναρξη

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες είμαστε στην αναμονή της ετήσιας απόφασης για την θήρα.

Όλοι προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για την έναρξη, ετοιμάζουμε εξοπλισμό, αγοράζουμε προϊόντα κ.λπ.

Ας δούμε όμως και τα απαραίτητα χαρτιά που πρέπει να ανανεώσουμε/εκδόσουμε πριν ετοιμαστούμε να πάρουμε τα βουνά…

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση για ενημέρωση και προετοιμασία.

Αντικατάσταση βιβλιαρίου θήρας
1. 2 φωτογραφίες μικρές έγχρωμες πρόσφατες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
2. Δελτίο κατοχής όπλου φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές (στο όνομα του ατόμου που θέλει να εκδώσει άδεια θήρας) ή Βεβαίωση Αστυνομίας (ότι μπορεί να φέρει όπλο)
3. Αστυνομική Ταυτότητα
4. Παλιό βιβλιάριο θήρας

Κάτοχοι Άσπρου βιβλιαρίου θήρας:
1. Δελτίο κατοχής όπλου φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές (στο όνομα του ατόμου που θέλει να εκδώσει άδεια θήρας) ή βεβαίωση Αστυνομίας
2. Αστυνομική Ταυτότητα (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

Νέοι Κυνηγοί:
1. Δελτίο κατοχής όπλου φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές (στο όνομα του ατόμου που θέλει να εκδώσει άδεια θήρας) ή Βεβαίωση Αστυνομίας
2. 2 φωτογραφίες μικρές έγχρωμες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
3. Βεβαίωση εξετάσεων νέου κυνηγού (από την Δ/νση δασών Χίου)
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από τον Δήμο ή τα Κ.Ε.Π) ή εκκαθαριστικό εφορίας

Κυνηγοί που έχουν δηλωμένο σκύλο στο βιβλιάριο θήρας τους από προηγούμενη χρονιά:
1. Βιβλιάριο υγείας του σκύλου (να είναι σε ισχύ το εμβόλιο της λύσσας)
2. Ηλεκτρονικό σημείωμα ταυτοποίησης του σκύλου.
3. Σε περίπτωση που ο σκύλος έχει μεταβιβαστεί σε άλλο ιδιοκτήτη να προσκομισθούν αντίγραφα της μεταβίβασης.
4. Σε περίπτωση που ο σκύλος έχει αποβιώσει το βιβλιάριο του σκύλου υπογεγραμμένο από το κτηνίατρο που θα βεβαιώνει το θάνατο του ζώου.
5. Το βιβλιάριο υγείας του σκύλου να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.

Το άρθρο